Zarabiaj z przyjemnoscia

Nigdy nie powinno się wykonywać pracy tylko dlatego, że dostanie się za nią pieniądze, jeśli nie będzie sprawiała przyjemności.

Poznaj samego siebie i określ jednocześnie, co sprawia Ci przyjemność, a następnie pomyśl o tym, jak możesz dzięki temu zajęciu zarabiać pieniądze.

Ćwiczenie dla Ciebie: Każdego dnia zadawaj sobie pytanie, co tak naprawdę sprawia Ci przyjemność, jak możesz dzięki temu zarabiać pieniądze?

Fragmenty pochodzą z książki: Droga do finansowej wolności, B. Schafer

Siła wyobraźni

Do tego, aby wywołać pożadaną podświadomą reakcję, znakomicie nadaje się technika sterowania wyobraźnią. Siły podświadomości budują ciało i pilnują przebiegu jego żywotnych funkcji.
W Ewangelii wg Mateusza można znaleźć słowa: “A cokolwiek będziecie prosić w modlitwie, wierząc – otrzymacie”. Cóż oznacza tutaj wiara? Nic innego jak uznanie, że pożądane zdarzenie albo stan jest rzeczywistością. Jeśli ktoś potrafi myśleć i działać z tak pojętą wiarą, jego modlitwy zostaną wysłuchane.

Trzy składniki skutecznej modlitwy:
1. Rozważ problem ze wszystkich stron
2. Każ podświadomości, by znalazła bezbłędne rozwiązanie, które tylko ona zna
3. Utwierdź się w niezachwianym przekonaniu, że Twoja sprawa rozwiąże się jak najszybciej i jak najlepiej

Fragment pochodzi z książki: Potęga podświadomości, J. Murphy

Skończ obwiniać innych, weź na siebie odpowiedzialność!

Zawsze gdy myślimy, że problem został spowodowany czynnikami zewnętrznymi i dlatego nie podlega naszemu wpływowi, to właśnie ten sposób myślenia jest tym rzeczywistym problemem. Kiedy rzucamy winę na okoliczności albo na na innych ludzi, oddajemy władzę w cudze ręce. Postawa polegająca na oskarżaniu innych i narzekaniu na nich potwierdza tylko naszą słabość.
Weź na siebie odpowiedzialność i zwiększ obszar, który możesz kontrolować.

Bodo Schafer DROGA DO FINANSOWEJ WOLNOŚCI

Odpowiedzialność.. hmm?

Osiągnięcie dobrobytu jest niemożliwe dopóty, dopóki nie zdamy sobie sprawy z tego, że zawsze my sami jesteśmy odpowiedzialni za każdą sytuację, w której się znajdujemy. Nie państwo, nie okoliczności, nie nasz partner, nie nasze wychowanie, nie nasze zdrowie, nie nasza finansowa sytuacja. Zawsze my sami jesteśmy odpowiedzialni za każdą sytuację.
Bodo Schafer

Komu przypisujesz winę, temu dajesz też władzę!
Wayne Dyer

Zacznij działać!

Jak piszę w swojej książce Bogaty ojciec i biedny ojciec Robert T. Kiyosaki, wszyscy otrzymaliśmy dwa wielkie dary: nasz umysł i nasz czas. Od Ciebie zależy co robisz z tymi darami, aby Cię zadowoliły. Każda moneta, która trafia w Twoje ręce, podlega Twojej i tylko Twojej władzy, władzy, która określa Twoje przeznaczenie. Wydaj ją niemądrze i wybierzesz biedę. Wydaj ją na pasywa i dołączysz do średniej klasy. Zainwestuj w swój umysł i naucz się, jak nabywać aktywa, a wtedy wybierzesz bogactwo będące Twoim celem i Twoją przyszłością. Wybór należy do Ciebie i tylko do Ciebie. Każdego dnia, z każdą pojedynczą monetą, decydujesz o tym, czy będziesz bogaty, biedny, czy dołączysz do klasy średniej.

Musisz zdecydować, nie ważne kiedy. Ważne, że im wcześniej tym lepiej, zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich dzieci. Naucz swoje dzieci jak żyć w świecie, jak praktycznie się uczyć i co robić, żeby większą część życia spędzić to pieniądze pracowały na Was, a nie Wy na pieniądze!

Jak efektywniej działać?

Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą sukcesu jest wysiłek jaki włożyliśmy aby go osiągnąć
Bruce Lee

To, co Ci mogę polecić, czyli skuteczne działania na wzorową organizację i rozpoczęcie efektywnego wykorzystywania czasu, czyli… Zasady, którymi warto się kierować!

1. Wybór – Sztuka odmawiania.
Olbrzymią stratę czasu stanowią Media, Internet, znajomi, Poczta emaliowa, sms-y oraz wszystko inne, co przyciąga ludzką uwagę choćby na kilka sekund. Powyższe czynniki powodują rozproszenie, zmniejszenie koncentracji. Należy nauczyć się odmawiać, nie tylko kolegą, współpracownikom, ale również i sobie. Odmawianie sobie polega na skupieniu się tylko na jednej, wykonywanej, zaplanowanej wcześniej rzeczy, którą właśnie należy wykonać. Słowo „nie” odgrywa dużą rolę w tej sztuce. Wolna wola daje możliwość wyboru między tym, co pożyteczne i korzystne, a tym, co zupełnie zbędne i nieprzydatne.
To, co człowiek wybierze w danym momencie owocuje w przyszłości. Polska piosenkarka Katarzyna Nosowska, powiedziała kiedyś, że Życie jest zbyt krótkie, aby tracić czas na rozmowy o niczym. Ma rację.

2. Zapisuj, co jest do zrobienia
Nie ma sensu zapamiętywać wszystkiego, co ma zostać zrobione i narażać się na wprowadzanie do mózgu dodatkowych, zbędnych informacji. Zapisywanie pomaga się skoncentrować nad rzeczami ważnymi. Zapisane informacje motywują do podjęcia określonych zadań. Istotną sprawą jest planowanie kolejnego dzień w poprzedzający go wieczór. Aby o poranku nie trudzić się przypominając sobie na siłę plany na cały dzień warto je spisać wcześniejszego wieczora, przed pójściem spać, zaoszczędzi to wiele czas w ciągu dnia, a w trakcie snu pozwoli na poszukiwanie sposobów rozwiązania w sposób bez wysiłkowy.

3. Optymalne warunki – Upraszczaj swoje otoczenie, w którym pracujesz i dbaj o swoją kondycję.
Zaplanowanie czasu wyłącznie dla siebie, w którym nikt nie będzie przeszkadzał jest bardzo ważne. Czynniki rozpraszające nie wpływają korzystnie na działanie. Aby efektywnie wykorzystywać czas trzeba być sprawnym, wypoczętym i optymalnie odżywionym. Nie jest, więc dobrym sposobem pracowanie w nocy. Czas ten powinien być zarezerwowany dla snu.

Poczytaj więcej na te temat na http://www.wszechnica.uj.edu.pl/pobierz/AUO/czas.pdf

Istota zarządzania czasem – część III

By odnieść sukces, musisz zdecydować, co dokładnie chcesz osiągnąć, a następnie postanowić, że zapłacisz za to odpowiednią cenę.
BUNKER HUNT
Przemysław Rusiecki, wykładowca Górnośląskiej Wyżej Szkoły Handlowej w Katowicach, na podstawie teoretycznych rozważań i przeprowadzonych badań wnioskuje, że w ciągu doby wydajność pracy człowieka jest różna. Umysł posiada największą wydajność w godzinach 9:00 – 11:00 oraz pod wieczór, godziny 17:00 – 19:00. Spadek koncentracji następuje w godzinach popołudniowych, ok. godziny 13:00, wraz z nim spada wydajność. Autor radzi, aby w tym czasie nie wymuszać na własnym organizmie pracy, jest to sprzeczne z biologicznym mechanizmem człowieka. Po godzinie 23:00 w nocy następuje minimum wydajność. Mózg nie jest zdolny do pracy. Korzystając z podanej przez Magistra Rusieckiego wiedzy warto planować poszczególne cele dnia, tak, aby te najważniejsze do osiągnięcia mieściły się w przedziałach czasowych 11:00 – 13:00 albo też 17:00 – 19:00
Tomasz Szociński w książce „Efektywne zarządzanie czasem” prezentuje 10 rad dotyczących codziennego planowania. 1. Wiedząc, kiedy Twoim codziennym obowiązkom towarzyszy pośpiech, a kiedy następuje spokojny czas, możesz wykorzystać te fazy. Zaplanuj ważne czynności, kiedy następuje spokojniejsza faza. 2. Zaplanuj telefony w godzinach rannych. 3. Zapisz koniecznie cel dnia w widoczny sposób. Istotne jest zapisywanie na papierze, w notesie, w kalendarzu planów na dany dzień. 4. Zaplanuj następny dzień poprzedniego dnia wieczorem. 5. Zaplanuj czasu wyłącznie dla siebie, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał. 6. Musisz zdobyć się na odwagę delegowania obowiązków. Nie wszystko, co w domu, w pracy, w szkole musi być zrobione, musisz ty wykonać. Nie ma osób niezastąpionych, warto zastanowić się nad poleceniem drugiej osobie części zadań. 7. Utrzymuj porządek w miejscu pracy. 8. Prowadź rozmowy zorientowane na konkretny cel. 9. Naucz się systematyczności. 10.Ważna jest zmienność wykonywanych czynności. Jednorodność czynności prowadzi do zmęczenia.
Dane ze źródła: P. Rusiecki: Wprowadzenie w tematykę zarządzania czasem, http://www.niespamuj.pl/mAsystent/eCzas.pdf

Istota zarządzania czasem – część II

Czynniki powodujące straty czasu:

Powszechnie do czynników powodujących stratę czasu zaliczane są przede wszystkim przewidywane zdarzenia, występujące w ciągu dnia, spowodowane wieloma czynnikami. Są one zgubne, nie tylko, dlatego że odrywają ludzi od pracy, wykonania określonego zadania, ale powodują również efekt zapomnienia o upływającym czasie. Wg Steve’a Prentice’a czynniki te można podzielić na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.
Do czynników zewnętrznych należą:

 • opóźnienia w wychodzeniu z domu (poszukiwanie kluczy);
 • przedłużający się czas dojazdu do pracy (korki na ulicach, spóźniony autobus);
 • rozmowy ze współpracownikami;
 • problemy z komputerem i Internetem (zawieszenie systemu operacyjnego);
 • korespondencja elektroniczna, udział w zebraniach;
 • poszukiwanie zagubionych przedmiotów;
 • rozmowy telefoniczne;
 • szkolenia;
 • osoby absorbujące naszą uwagę;
 • sprawdzanie poczty głosowej.
Wyżej wymienione czynniki nie są zależne od bezpośrednio od danej osoby, możliwość ich eliminacji jest łatwiejsza. 

Do czynników wewnętrznych autor zalicza:

 • brak asertywności;
 • unikanie delegowania zadań;
 • chęć wykonania zbyt wielu zadań w tym samym czasie;
 • lekceważenie stałych obowiązków;
 • brak umiejętności ustalania priorytetów;
 • rozpoczynanie pracy bez dobrego przygotowania;
 • nierealistyczne oceny;
 • rezygnacja z wyznaczania terminów kończenia zadań;
 • pragnienie, by zawsze być dostępnym dla innych;
 • rezygnacja z monitorowania postępów w realizowaniu kolejnych projektów;
 • odkładanie pracy na później;
 • brak umiejętności koncentracji;
 • akceptowanie różnego rodzaju przerw;
 • niesłuchanie innych;
 • rezygnacja z robienia notatek;
 • intensywne kontakty towarzyskie;
 • brak odpoczynku;
 • poleganie na systemie działania, który znajduje się w naszej głowie.
Ta grupa, czynników wewnętrznych jest już zależna tylko i wyłącznie od indywidualnych cech każdego z nas. Trudno jest sobie uświadomić, że takie duże straty własnego czasu powoduje człowiek sam sobie. Nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich czynników jednocześnie, należy jednak dążyć do uświadomienia sobie ich istnienia, starając się eliminować je kolejno.
Zastanów się dzisiaj/teraz, co możesz zrobić z tym, żeby Twój czas był lepiej wykorzystywany przez Ciebie!
Które z wymienionych czynników możesz wyeliminować od zaraz?

Istota zarządzania czasem – część I

Dzisiaj, chciałabym abyś zastanowił/a się nad pojęciem czasu. Czym dla Ciebie jest czas? Czas ma wiele znaczeń. Wg Słownika Języka Polskiego, czas jest to nieprzerwany ciąg następujących po sobie chwil, nieprzerwane trwanie. Czasu nie można zatrzymać, nie można go zmagazynować, zachować. Czas, który minął a nie został wykorzystany już nie wróci.

Czy Tobie również, tak jak wielu ludziom wydaje się, że czas za szybko mija? Z tego powodu ludziom jest trudniej godzić swoje obowiązki. Bardzo często usłyszeć można ostatnimi laty popularne powiedzenie: „nie mam czasu”. Nic bardziej mylnego. Każdy go ma, na świecie każdy ma tyle samo czasu. Niespodzianka.
Zastanów się zatem, ile czasu przeznaczasz na sprawy ważne, potrzebne, a ile na rzeczy zupełnie zbędne. W jaki sposób potrafisz spożytkować dane sekundy, godziny? Dla ułatwienia Twojej organizacji pracy, działań, warto nauczyć się efektywnego zarządzania czasem. Nie jest to zadanie łatwe, zależy przede wszystkim od zaangażowania i Twoich cech indywidualnych.

Jeśli chcemy osiągnąć coś innego niż dotychczas, musimy zacząć działać inaczej niż do tej pory.

Pytanie do Ciebie zatem. Czy chcesz osiągnąć coś więcej, nauczyć się efektywnie rozporządzać czasem, a tym samym zyskać dodatkowe minuty, godziny, na rozrywkę, na pracę?
Aby skutecznie zarządzać czasem należy uświadomić sobie przede wszystkim zakresu pracy, jaką należy wykonać. Kolejny etap to ocena swojego obecnego stylu pracy.
W jakiej formie zadanie jest wykonywane, co powoduje stratę, niewykorzystanie w sposób efektywny wolnego czasu. Ważnym etapem jest zaplanowanie pracy, wyznaczenie celu głównego i celów operacyjnych w jasny sposób.

Wszystko, co zostaje postanowione powinno być zapisane, aby nie szukać w pamięci za określony czas tego, co było zaplanowane. Myślenie powinno być perspektywiczne.

Pamiętaj: Efektywność działania zależy od skutecznego zarządzania!