I enjoy competition.  I enjoy challenges. If a challenge is in front of me and it appeals to me, I will go ahead and conquer it.

„Zmiany zachodzą tylko wtedy, gdy idziemy pod prąd, kiedy robimy coś całkowicie wbrew wszystkiemu, do czego przywykliśmy” – Paulo Coelho

Jesteśmy tym właśnie, czym jesteśmy, ponieważ wcześniej tak to sobie wyobraziliśmy – Donald Curts

There is an amazing power getting to know your inner self and learning how to use it and not fight with the world. If you know what makes you happy,Continue Reading

There will always be a reason why you meet people. Either you them to change your life or you are the one that will change theirs. – Angel Flonis Harefa